5 Desembre, 2016

Projectes

Si una cosa no ens falta a Smiles on the Way són les idees y ganes d’ajudar. Així doncs, aquí ennumerem els projectes passats, presents i futurs:

fotocontainer
AJUDA A LESBOS (2017)
El Projecte Lighthouse Relief
United Rescue Aid Refugee 4 Refugees
Suport a varies ONG de la illa de Lesbos que treballen amb els refugiats.
(En construcció)
fotocontainer
EL OSO PERIGROSO (2016)
El Projecte Media
Premsa Agraïments
La increïble història d’un Ós de peluix que va estar repartint somriures al Camí de Santiago el 2016. Història de la que ha sorgit Smiles on the Way.